Den 7 marts fra kl. 18-20 er det tid til den årlige generalforsamling i Brandbjerg Klatreklub. Kom og vær med til at forme vores klub. For at støtte op om klubben og deltage aktivt i beslutningstagningen, opfordres du/I til at møde op til klubbens ordinære generalforsamling.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning. v/ Formand, Jens Henrik N. jensen
 3. Regnskab og budget:
 4. Forelæggelse af regnskab for 2017: v/ Kasser, Allan Laben
 5. Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår 100,- per måned for medlemskab for voksne.
 6. Klubbens udvalg:
  • Indlæg fra Eventudvalg, Ruteudvalg, Trænerudvalg
 7. Valg til bestyrelsen

På valg er:

 • Rasmus Sejersen – Modtager genvalg
 • Allan Laben – Modtager genvalg
 • Åben post til bestyrelsen
 1. Valg af regnskabskontrollant
 2. Eventuelt

Forslag / punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før (28 februar 2018) generalforsamlingen. (e-mail: info@brandbjergklatreklub.dk).