Den 11. april 2017 er det tid til den årlige status og valg til bestyrelsen: GENERALFORSAMLING.

For at støtte op om klubben og deltage aktivt i beslutningstagningen, opfordres du/I i at møde op til klubbens ordinære generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirrigent
2. formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
5. Klubbens udvalg, samt evt. oprettelse af nye udvalg
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Jens Henrik N Jensen – modtager genvalg
Mikael Noe – fratræder bestyrelsen. Ønsker ikke genvalg
Rasmus Sejersen – modtager genvalg
Allan Laban – modtager genvalg
7. Valg af regnskabskontrollant
8. Eventuelt

Forslag / punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før (1. april 2017) generalforsamlingen. (Tag fat i en fra bestyrelsen, eller e-mail: info@brandbjergklatreklub.dk).